Duch Święty

Dzień: 17 maja 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:10 „Duch Święty” – s. Bogna Młynarz
20:50 Dyskusja w małych grupach
21:20 Czas Wspólnoty