Dzień Pięćdziesiątnicy

Dzień: 30 maja 2017, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:15 „Dzień Pięćdziesiątnicy” – o. Jacek Dubel
20:45 Posługa modlitewna