Godność dziecka Bożego

Dzień: 31 maja 2017, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Integracja
19:15 Uwielbienie
19:55 Modlitwa za Alpha oraz ogłoszenia
20:05 Czas świadectw
20:20 „Godność dziecka Bożego” – Dariusz Łachmanek
21:00 Czas wspólnoty