Jeden Duch, Jedno Ciało

Dzień: 3 października 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Na najbliższym spotkaniu wspólnoty rozważymy fragment z 12 rozdziału 1 listu św. Pawła do Koryntian, który mówi o chrzcie w Duchu Świętym i jego konsekwencji w naszym życiu i życiu kościoła. Dla kogo jest chrzest w Duchu Świętym? Zaczniemy od zapowiedzi Jana Chrzciciela i zobaczymy jak wielki był z niego charyzmatyk! Poprzez Ewangelię i Dzieje (oczywiście wyrywkowo-kontekstowo) dojdziemy do I Kor. 12, 13 aby zobaczyć posługę Ducha Świętego: do kogo jest skierowana oraz spróbujemy sobie wyjaśnić dwie kwestie: co oznacza, że Duch się objawia dla [wspólnego] dobra i dlaczego udziela się każdemu tak jak [On] chce. To, mam nadzieję, doprowadzi nas do lepszego zrozumienia czym jest Ciało i ostatecznie do lepszego funkcjonowania w nim. Dużo, jak na jeden raz. Serdecznie zapraszam.