Kościół w drodze, pielgrzymujący

Dzień: 23 listopada 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 „Kościół w drodze, pielgrzymujący” – ks. Paweł Mielecki
20:40 Czas wspólnoty