List do Rzymian 13

Dzień: 5 czerwca 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Na najbliższym spotkaniu przyjrzymy się kolejnym rozdziałom listu do Rzymian. Podają one wskazówki dla dwóch obszarów naszego życia: traktowanie władzy świeckiej oraz podejście do różnic w poglądach z innymi wierzącymi.

To bardzo aktualne tematy, powiedzielibyśmy: polityka i konflikty interpersonalne. Dobre szczególnie na czas wyborów:)

Apostoł podaje Boże wskazania, które pragnie streścić w tym jednym nakazie: “miłuj bliźniego swego, jak siebie samego” Rz. 13, 9. Na tej postawie św. Augustyn napisał: “kochaj i rób, co chcesz”, ale nie było to już to samo, co napisał św. Paweł, ponieważ w oryginale jest AGAPE, które mówi o bardzo określonej postawie, a łacina już nie była taka szczegółowa.

Zapraszam wszystkich na spotkanie, by się dowiedzieć, dlaczego mamy kochać władzę świecką oraz kochać miłością AGAPE bliźniego, który myśli i działa zupełnie inaczej jak my.


1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, (prowadzącym) ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary2 temu, który czyni źle. 5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. 6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. 7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć. 8 Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. 9 Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj3, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!3 10 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. 11 A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 12 Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! 13 Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości4. 14 Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.