List do Rzymian 14

Dzień: 11 czerwca 2014, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Tematem najbliższego spotkania opartego o list do Rzymian będą słowa św. Pawła: „Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” Rz 14,17

Będziemy pochylać się nad tym, co jest istotą praktyki życia chrześcijańskiego, abyśmy mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję – Rz 15, 13.

Będziemy omawiać więc fragment: Rz 14,13 – 15,13. Św. Paweł podaje nam praktyczne wskazówki, co to znaczy być podobnym do Chrystusa wobec swoich braci i sióstr.