List do Rzymian 16

Dzień: 25 czerwca 2014, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Na najbliższym spotkaniu omówimy końcowe akapity listu do Rzymian 15,14 – 16, 27

Zobaczymy, jak wiele ten fragment mówi nam o życiu Apostoła Pawła, jego sercu, towarzyszach, planach, radościach i troskach. Czytając te wersety rośnie przed nami obraz dzieła, które zostało zbudowane przez Boga poprzez posługę tylko jednego ale do końca wiernego człowieka. Najbardziej porusza mnie fragment, w którym Paweł wyznaje, że już nie ma miejsca dla jego posługi i wybiera się do Hiszpanii. To oznacza, że głosił w każdym większym mieście od Judei po Bałkany. Ciągle szuka miejsc, gdzie Chrystus jest nieznany, aby Go ogłosić. Zobaczymy także, ilu ludzi jest dookoła Apostoła, że jest on częścią wspólnoty zarówno w sensie miejsca – tych, którzy towarzyszą mu podczas pisania listu, jak i wspólnoty Ducha, z tymi, którzy mieszkają w różnych miejscach imperium, również w Rzymie. Potem ostatnie ostrzeżenia i pozdrowienia, w tym również te, dla nas, którzy dotrwaliśmy wiernie do końca lektury tego listu. Słowem: wielki Bóg, czyni wielkie rzeczy przez wiernego Apostoła i wzywa również nas do zaangażowania się w to dzieło.

Serdecznie zapraszamy na ostatnie nauczanie z listu do Rzymian.