Bóg jest wierny

Dzień: 9 lutego 2020, Godzina: 16:30
Spotkania wspólne

16:30 Eucharystia
17:30 Przejście do Domu Katolickiego | Czas Wspólnoty
18:00 Bóg jest wierny Antoni Tompolski
19:00 Planowane zakończenie spotkania