Miłość, która przemienia świat

Dzień: 14 października 2015, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Wiele rzeczy nazywamy miłością, ale nie mają one siły przemiany świata, bo nie są prawdziwą miłością.
Sami z siebie nie mamy zdolności takiego kochania, tylko Bóg może nas do tego uzdolnić przez Ducha Świętego.
1 J 4,10 – 5,3