Boża Rodzina

Dzień: 28 września 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 Boża Rodzina
20:40 Czas wspólnoty