Nauczanie

Dzień: 7 czerwca 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
19:45 Nauczanie
20:30 Czas Wspólnoty