Nauczanie Ulfa Ekmana

Dzień: 29 sierpnia 2017, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:15 Kontynuacja nauczania Ulfa Ekmana