Gdzie dwaj albo trzej…

Dzień: 12 września 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Jezus pozostawił swoim uczniom obietnicę, że będzie pośród nich nawet, gdy ich opuści. Mówił też, co zostało zapisane przez św. Jana w Ewangelii, że pożyteczne jest Jego odejście, gdyż wtedy pośle Pocieszyciela, a zaraz potem, że Sam przyjdzie do nich i będzie w nich obecny. Na spotkaniu pochylimy się nad 14 rozdziałem Ewangelii wg. św. Jana i zastanowimy nad tym, w jaki sposób Jezus jest obecny i jak ta obecność powinna wpływać na nas dzisiaj. Całe pokolenia Izraela, królowie i prorocy marzyli o tym, by wejść w obecność Pana i spotkać się z Nim. A my dzisiaj mamy na co dzień i lekceważymy to, co było dla nich najwyższym przywilejem. Bóg pozostaje jednak wierny Swoim obietnicom i jest obecny w Kościele w różnych wymiarach i na wiele sposobów.