On dał Ducha Świętego…

Dzień: 8 sierpnia 2017, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:15 „On dał Ducha Świętego…” – Natalia Dudka
20:55 Modlitwa