Owoc Ducha!

Dzień: 28 stycznia 2016, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

Owoc Ducha Świętego widoczny w życiu wierzącego w obfitości, jest znakiem jego bogatego, duchowego życia, najlepszym świadectwem uwiarygodniającym przynależność do Jezusa Chrystusa, żywym wyznaniem wiary.