Owocność ucznia

Dzień: 1 sierpnia 2017, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:15 „Owocność ucznia” – Katarzyna Knapik
20:55 Modlitwa