Uwielbienie

Dzień: 29 maja 2018, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania wtorkowe "Oliwki".

18:30 Czas Wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:25 Uwielbienie + czas modlitwy

Życie w pokoju

Dzień: 24 maja 2018, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania pracujących.

19:00 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:10 „Życie w pokoju” – Antoni Tompolski
20:50 Dyskusja w Małych Grupach
21:10 Czas Wspólnoty

Duch Święty

Dzień: 17 maja 2018, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania pracujących.

19:00 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:10 „Duch Święty” – s. Bogna Młynarz
20:50 Dyskusja w małych grupach
21:20 Czas Wspólnoty