Ostatni nakaz – idźcie i głoście

Dzień: 4 lipca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Każda Ewangelia zawiera opisy spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z Apostołami i innymi uczniami. I każda z nich zawiera wezwanie jakie stawia Jezus swoim naśladowcom: idźcie i głoście. Wydaje się, że nie ma dla Mistrza sprawy ważniejszej niż ta, by Ewangelia czyli Dobra Nowina dotarła do każdego człowieka na ziemi. Najbliższa konferencja będzie o tym, dlaczego jest to tak ważne i kto dzisiaj jest odpowiedzialny za kontynuowanie misji Apostołów.

„Tak i język jest ogniem”

Dzień: 27 czerwca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

„Tak i język jest ogniem”. Czy nasza mowa może zmieniać świat wokół nas? Czy wpływa na nasze życie? W trakcie konferencji postaramy się dowiedzieć co Pismo Święte mówi o roli naszego języka w relacjach z bliźnimi.
Piotr Kubiś

Życie oparte o słowo – jak stosować prawdy Słowa w życiu

Dzień: 20 czerwca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Codzienna lektura kodeksu drogowego sama w sobie nie czyni jeszcze z nikogo dobrego kierowcy. Czy z rozważaniem Pisma Świętego jest podobnie? Czy może dobra jego znajomość gwarantuje mocną relację z Bogiem i owocne życie? A może mimo niej można cały czas podążać niewłaściwymi drogami?

Pismo Święte – więzi i relacje we wspólnocie

Dzień: 13 czerwca 2012, godzina: 19:00. kategoria: Spotkania studentów.

Wspólnota, Koinonija to grupa ludzi, która ma ze sobą coś wspólnego. Jakie więzi powinny być dominujące? Wyrażenia „jedni drugim” lub „wzajemnie” dość często pojawiają się w Nowym Testamencie. Do jakich postaw się odnoszą? Konferencja będzie poświęcona najważniejszym wezwaniom stawianym chrześcijanom, rzeczom, które maja być ich znakiem rozpoznawczym.

Poleganie na obietnicach

Dzień: 6 czerwca 2012, godzina: 16:56. kategoria: Spotkania studentów.

Podczas tej krótkiej konferencji – potrwa ok. 10 minut – spróbujemy zatrzymać się nad tym co oznacza poleganie na obietnicach, które dał nam Bóg? Skąd mamy wiedzieć, że one nas w ogóle dotyczą i co zrobić w chwili zwątpienia?