Podsumowanie Cyklu Biblijnego 2Tm

Dzień: 28 listopada 2017, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia i czas świadectw
20:15 Podsumowanie Cyklu Biblijnego 2Tm – Piotr Raś