Pozbądź się niewolnika

Dzień: 20 lutego 2013, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdzie w takim razie podziała się nasza radość? – pyta św. Paweł. Spróbujmy na nowo ją odnaleźć wczytując się w kolejne wersety listu do Galatów (Ga 4, 8-31). Zapraszamy :)