Prawdziwa radość

Dzień: 15 października 2014, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Na najbliższym spotkaniu studenckim wysłuchamy wprowadzenia do cyklu nauczań planowanego na ten rok – „Chrześcijanin uczniem Jezusa”.

Spotkanie rozpoczniemy jak zawsze wspólnym uwielbieniem o godz. 19:00.