Prowadzenie Boże

Dzień: 27 sierpnia 2015, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

On wzywa – Pójdź za mną (Łk. 5, 27) – Tak powiedział Jezus chyba do każdego apostoła. To wezwanie do bycia z Jezusem i naśladowania Go. Bóg nas prowadzi idąc przed nami, torując nam droge i dzieląc z nami doświadczenie trudu.
Jezus przekonuj – Wypłyń na głębię – Łk. 5, 4 – to wezwanie do przełamania siebie i zaufania Bogu. Bóg nas prowadzi poprzez oczyszczenie i odejście od własnych wysiłków do całkowitego zawierzenia.zawierzenia.
On zachęca – Wy dajcie im jeść, Łk. 9, 13 – Bóg nas prowadzi poprzez zadania, które nam daje do wykonania. Będąc posłuszni spotykamy Jezusa w drugim człowieku. On tam czeka na nas, aby nas z radością przywitać, uścisnąć i pobłogosławić.