Przynaglenie miłości

Dzień: 5 września 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Pomysł, że miłość nas do czegoś przynagla pochodzi od świętego Pawła. W swoim drugim liście do Koryntian opisuje on, jak miłość Boga doprowadziła do wielkiej ofiary Syna. Ta sama miłość motywuje każdego z nas, aby ogłaszać to dzieło Boga każdemu człowiekowi. Każdy kto spotkał osobiście Chrystusa, doświadczył Jego miłości ma pragnienie przekazywania jej dalej. Tej miłości nie można zatrzymać. Apostoł Paweł odczuwa to pragnienie nawet jako przynaglenie wiedząc jak dramatycznie ludzie potrzebują usłyszeć o Bożej miłości, o Jego planie zbawienia. Podczas spotkania bedziemy zastanawiać się nad tym skąd Święty Paweł miał takie przynaglenie i czy  my również powinniśmy mieć równie wielką motywację.