Rozważanie nad psalmem

Dzień: 3 sierpnia 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 Rozważanie nad psalmem – Dariusz Łachmanek
21:00 Czas wspólnoty