Słowo zachęty przed Świętami Bożego Narodzenia

Dzień: 21 grudnia 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 „Słowo zachęty przed Świętami Bożego Narodzenia” Antoni Tompolski
20:40 Czas wspólnoty