Spadkobiercy

Dzień: 6 lutego 2013, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Co nas łączy z człowiekiem, który prawie 4 tys lat temu przywędrował do Kanaanu? Czy możemy być jego dziedzicami? Czy i jak możemy na to dziedzictwo zasłużyć? Spróbujemy sobie odpowiedzieć na te pytania rozważając kolejny fragment Listu do Galatów 3, 21 – 4,7. Zapraszamy!