Spotkania studentów

Boży plan na pracę

Dzień: 25 kwietnia 2018, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie 20:00 Ogłoszenia 20:05 „Boży plan na pracę” – Maciej Frankiewicz 20:45 Rozmowy w grupkach 21:10 Czas Wspólnoty

Boże nawyki

Dzień: 18 kwietnia 2018, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie 20:00 Ogłoszenia 20:05 „Boże nawyki” – Paulina Kos 20:45 Czas wspólnoty

Nauczanie

Dzień: 4 kwietnia 2018, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

19:00 Uwielbienie 19:50 Czas ogłoszeń 20:00 Nauczanie – Alina Korpyta