Spotkania wspólne

Bóg jest wierny

Dzień: 9 lutego 2020, Godzina: 16:30
Spotkania wspólne

16:30 Eucharystia 17:30 Przejście do Domu Katolickiego | Czas Wspólnoty 18:00 Bóg jest wierny Antoni Tompolski 19:00 Planowane zakończenie spotkania

Styczniowe Spotkanie Wspólne

Dzień: 14 stycznia 2018, Godzina: 16:30
Spotkania wspólne

16:30 Eucharystia  17:30 Uwielbienie  18:00 Przejście do Domu Katolickiego i Czas wspólnoty  18:30 Ogłoszenia 18:40 Opowieść Darka Płonki o Alpha w Więzieniu  19:30 Planowany czas zakończenia spotkania 

Spotkanie Wspólne

Dzień: 18 czerwca 2017, Godzina: 17:30
Spotkania wspólne

17:30 Msza Święta w Kaplicy Akademickiej (Budynek Duszpasterstwa Akademickiego Na Miasteczku) 18:30 Uwielbienie 19:00 Czas Wspólnoty