Stójcie mocno w Panu

Dzień: 5 września 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Trwanie w Chrystusie jest oparte na świadomości Bożego dzieła zbawienia, które swoim zasięgiem ogarnia również nas. To nadzieja obejmująca nie tylko przyszłość, ale również naszą przeszłość i teraźniejszość. Śmierć Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie umożliwia nam już teraz bycie dzieckiem i dziedzicem Boga i owocuje nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego. Ta świadomość nowej tożsamości w Chrystusie wymaga od nas postawy jedności z innymi wierzącymi. Nasze poczucie bliskości Boga zaowocuje również naszą radością. O tym właśnie mówi początek czwartego rozdziału listu do Filipian. Radość i pokój, to rezultat naszego zaufania Bogu, a jedność jest wielką wartością, o którą wszyscy muszą się troszczyć.


Uwaga! W czasie wakacji czwartkowe spotkania odbywają się w DA.


List do Filipian 4, 1-9
(1) Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak stójcie mocno w Panu, umiłowani! (2) Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. (3) Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia. (4) Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (5) Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! (6) O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (7) A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (8) W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! (9) Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.