Strefa Miłosiedzia

Dzień: 8 października 2015, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

W Ew. Łk 7, 36-50 poznajemy historię, w której w otoczeniu Jezusa znalazły sie 2 osoby: faryzeusz Szymon i „jawnogrzesznica”. W odczuciu społecznym prowadzą krańcowo odmienne życie, ale podobnie potrzebują przebaczenia. Fenomen Ewangelii polega właśnie na tym, ze oferuje łaskę każdemu. Nawet ktoś najgorszy może przyjść i prosić o wybaczenie. Z drugiej strony, nawet ktoś sprawiedliwy, też musi przeżyć skruchę i przyjść do Jezusa.
Niesamowite u Boga jest to, że nie tylko przebacza, ale również obdarza łaską, wypełnia radością i nadzieją, nadaje życiu sens. Trzeba tylko wejść z wiarą w strefę miłosierdzia.