Temat nauczania zostanie podany wkrótce

Dzień: 7 grudnia 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 Nauczanie
20:40 Czas wspólnoty