Samuel, bohater wiary

Dzień: 24 sierpnia 2017, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 Samuel, bohater wiary – konferencję wygłosi ks. Paweł Mielecki
21:00 Czas wspólnoty