To, co usłyszałeś ode mnie zachowaj jako wzorzec w wierze

Dzień: 21 listopada 2017, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia i czas świadectw
20:15 „To, co usłyszałeś ode mnie zachowaj jako wzorzec w wierze” – Maciej Frankiewicz