Uwielbienie

Dzień: 29 maja 2018, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas Wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:25 Uwielbienie + czas modlitwy