W jedności siła!

Dzień: 19 września 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

…czy to zdanie jest prawdziwe?

W najbliższy czwartek będziemy mówić o ostatnich wersetach z Listu do Filipian. Przyjrzymy się bliżej kwestii jedności i wzajemnej pomocy w naszych potrzebach. Jakie są owoce jedności? Jaka jest w niej siła?

Paweł z Tarsu mógł pisać swe listy i wypełniać swoją misję po części dzięki wsparciu finansowemu wspólnoty wierzących. Co by było, gdyby nie wspierali oni apostoła? Czy moglibyśmy czytać jego listy?

Konferencję poprowadzi nasz przyjaciel, Paul Groenewege, członek YWAM Poland.


Uwaga! W czasie wakacji czwartkowe spotkania odbywają się w DA.
Pamiętajcie o zabraniu Biblii i notatnika.


List do Filipian 4, 11-23

(11) Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. (12) Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. (13) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (14) W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. (15) Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, (16) bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. (17) Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. (18) Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. (19) A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. (20) Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen. (21) Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. (22) Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara. (23) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen.