Wrażliwość na Ducha Świętego

Dzień: 19 kwietnia 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:10 „Wrażliwość na Ducha Świętego” – Katarzyna Płuciennik
20:50 Modlitwa
21:00 Czas Wspólnoty