Jedni drugich brzemiona noście

Dzień: 19 września 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Wszyscy doświadczamy lepszych i gorszych dni, okresów optymizmu i takich, gdy różne okoliczności nas przygnębiają. Tak samo jest z naszą wiarą i trwaniem przy Bogu. Jest ona dynamiczna i czasem tak silna, że możemy się nią dzielić z innymi a czasem tak słaba, że potrzebujemy zachęty i pomocy ze strony innych. Wezwanie św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” odnosi się do życia we wspólnocie. Wspólnota to między innymi współodpowiedzialność za siebie, również za duchowe aspekty naszego życia. Wezwanie, by nie zamykać się w kręgu własnej wygody, ale spojrzeć wokoło i dostrzec potrzebę u drugiej osoby no i oczywiście właściwie zareagować, by ulżyć ciężarom bliźniego, takie wezwanie jest dziś również bardzo aktualne. Ten temat podejmiemy na spotkaniu 19 września.