WSTAW SIĘ! – Siła modlitwy wstawienniczej

Dzień: 27 stycznia 2016, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

„Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”
(Jak 5,16)

Modlitwa wstawiennicza jest zadaniem każdego z nas, wypływającym z misji powierzonej nam w sakramentach chrztu i bierzmowania. Podczas niej stajemy w postawie otwartości na przyjęcie tego, czego Bóg chce nam udzielać.

Na najbliższym środowym spotkaniu w tym temacie podzieli się z nami Krystyna Sobczyk z Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, odpowiedzialna za posługę modlitwy wstawienniczej od ponad 20 lat.