Zapraszamy na Rekolekcje!

Dzień: 5 stycznia 2017, Godzina: 18:00
Spotkania wspólne

Nowy Rok to idealny początek na zatrzymanie się w zacisznej, urokliwej Czarnej Górze, na wspólną modlitwę oraz dziękczynienie. Noworoczne rekolekcje pragniemy oprzeć o fragment z Ewangelii św. Łukasza 24,49 chcemy stać się „Ludem Napełnionym Duchem”. Będzie to czas skupieniu się na trzech kwestiach:
-uwielbieniu, ku Bogu;
-byciu we wspólnocie, ku braciom i siostrom;
-świadectwie, ku światu.

Zapisy: Kliknij!