Źródło i szczyt życia chrześcijańskiego

Dzień: 24 kwietnia 2018, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas Wspólnoty
19:00 Uwielbienie
19:15 „Źródło i szczyt życia chrześcijańskiego” – ks. Andrzej Telus
20:00 Eucharystia