Życie w pokoju

Dzień: 24 maja 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:10 „Życie w pokoju” – Antoni Tompolski
20:50 Dyskusja w Małych Grupach
21:10 Czas Wspólnoty