Życie w równowadze

Dzień: 20 lutego 2018, Godzina: 18:30
Spotkania wtorkowe "Oliwki"

18:30 Czas wspólnoty
19:15 Uwielbienie
20:00 Ogłoszenia, czas świadectw
20:15 „Życie w równowadze” – Szymon Kwak