Szkolenie modlitwy wstawienniczej
7. kwietnia 2013, godz. 17:00
sala akademicka, DA „Na Miasteczku” ul. Misjonarska 37

Na spotkaniach wspólnoty dzielimy się swoimi codziennymi troskami i radościami. Udzielamy sobie wzajemnie wsparcia i rad. To jednak to nie zastąpi nam nigdy żywego doświadczenia Boga! Osobistej relacji z Nim! Dlatego na każdym spotkaniu podejmujemy również posługę modlitwą wstawienniczą.

Pragniemy zachęcić Was do zaangażowania się w tę posługę. Uwalnia ona od egocentryzmu i pomaga nam spojrzeć na siebie w Duchu Świętym. Uwalnia od życia wokół własnych zmysłów i patrzenia w jaki sposób są one niezaspokojone. Naszą nadzieją jest przecież chwała Jezusa w nas wszystkich, w każdym z nas, ale także we wspólnocie jako ciele. Każdy ma przecież coś do dania, Bóg posługuje w każdym.

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

Ewangelia Jana 15, 15-16

Zapraszamy

Każdego, kto czuje się zachęcony tymi słowami, zapraszamy na szkolenie modlitwy wstawienniczej, które odbędzie się w niedzielę 7. kwietnia. Mamy nadzieję, że przez to szkolenie, hojny Bóg wyposaży i pobłogosławi tych, którzy pragną posługiwać modlitwą wstawienniczą na spotkaniach naszej wspólnoty oraz na kursach Alfa.

Bądźmy wytrwali w naszej osobistej modlitwie i nigdy nie bójmy się prosić Boga o więcej Jego łaski!