Rekolekcje Wspólnoty
termin: 4 – 11 lipca
miejsce: Collegium Marianum, Klecza Dolna
koszt: pracujący – 400 zł, studenci – 300 zł, w przypadku częściowego uczestnictwa – 60 zł/dzień

zapisy poprzez formularz do wyczerpania miejsc

Wspólnota Góra Oliwna zaprasza na otwarte rekolekcje: „Zostań uczniem Jezusa!”. Każdy chrześcijanin w zasadzie nie ma innej dobrej opcji. Być naśladowcą Mistrza jest jego wezwaniem. Każdy uczeń rozpoczyna swoją drogę od spotkania Mistrza i podążania za nim, spędzania z Nim czasu. Na rekolekcjach będziemy w ten sposób zaczynać każdy dzień, osobiste spotkanie z Jezusem, rozmowa z Nim i słuchanie Jego słów. Będzie więc to czas na zbudowanie bliższej więzi z Bogiem, zanurzenia się w Jego miłość, wchodzenia głębiej w relacje uczniowską.

Mówiąc konkretniej, będziemy mówić o Darach Ducha w Pismie Świętym i otwierać się na te dary, przyjmować je aby stały się rzeczywistością naszego życia. Bedziemy mówić o byciu uczniem Chrystusa i jednocześnie będziemy w uczniostwo coraz głębiej wchodzić, bedziemy mówić o potrzebach Kościoła i stawać się bardziej jego częścią. Chcemy na tych rekolekcjach dać impuls do wzrostu wiary, nadziei i miłości każdemu uczestnikowi. Te trzy są niezbywalnym składnikiem naszego podążania za Mistrzem. Chcemy także, aby nasze zaangażowanie szło w parze z naszym poznaniem Pana, a poznanie było oparte nie tylko na wiedzy, ale również na doświadczeniu Jego działania w naszym życiu. Tak, jak Apostołowie, którzy słuchali Jezusa i towarzyszyli Mu, chcemy przez ten tydzień wspólnych rekolekcji poczuć się autentycznymi uczniami podążającymi za Chrystusem i aby ten tydzień miał mocny, pozytywny wpływ na nasze życie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na nasze rekolekcje, 4-11 lipca 2014 w Kleczy Dolnej w bardzo ładnym ośrodku ks. Pallotynów, który jest znany z wyśmienitego jedzenia i daje bogate mozliwości zarówno do medytacji i skupienia, jak i radosnej zabawy.

W programie rekolekcji:

  • Dwa najważniejsze tematy dzisiejszego Kościoła:
    być uczniem-misjonarzem i nawrócenie pastoralne.
    Na podstawie Adhortacji Ewangelii Gaudium – Radość Ewangelii – Bb Grzegorz Ryś
  • Dary duchowe w Piśmie Świętym – o. Jacek Dubel CSsR

Ponadto seminaria:

  • Seminarium dla kobiet i męzczyzn – Agnieszka i Antek Tompolscy
  • Potrzeba chrześcijańskich postaw w przywództwie – Piotr Gąsiorowski (Instytut Przywództwa)
  • (dla posługujących) Prowadzenie Alfy młodzieżowej – Zofia i Nick Valstar
  • i inne